Rakúsko Nemecko Švajčiarsko

 

Pracujete v obore zdravotná sestra a rozmýšľate nad pracovnou zmenou? Chcete získať pracovné skúsenosti v zahraničí, spoznať zahraničný zdravotný systém, rozšíriť si osobnostný obzor a v neposlednom rade pracovať v lepších pracovných podmienkach, s lepším finančným ohodnotením?

Našou snahou je zabezpečiť vhodného kandidáta/tku pre zdravotnícke zariadenie a pre Vás najvhodnejšie pracovné miesto podľa Vašich požiadaviek a predstáv, zároveň zodpovedajúce Vašim schopnostiam a pracovným skúsenostiam.

Pre prácu zdravotnej sestry nepotrebujete do Rakúska a Nemecka v súčasnosti žiaden jazykový certifikát. Samozrejme schopnosť komunikovať v nemčine na dobrej úrovni je predpokladom úspešného zamestnania. Švajčiarsko vyžaduje jazykový certifikát B2. Agentúra Axion Medical Vám po bezplatnom preverení Vašej jazykovej úrovne nájde vhodné pracovné miesto. Po dohodnutí termínu pohovoru do zamestnania, si budete mať možnosť osobne pozrieť Vami vybrané pracovné miesto (tzv. „Schnuppertag“). Pri pracovnom pohovore Vás osobne budeme sprevádzať a podporovať.

Naša agentúra ponúka bezplatné poradenstvo a pomoc ohľadom vybavovania príslušných dokumentov. Po podpísaní plnej moci preberáme bezplatne vybavovanie kompletnej administratívy za Vás. Vašim jediným nákladom bude poplatok za preklady podkladov a administratívny poplatok daný príslušnými ministerstvami. Na základe Vami predložených dokumentov o ukončení vzdelania, príslušné ministerstvo rozhodne o tom, či je vaše vzdelanie dostačujúce na vykonávanie práce zdravotnej sestry alebo či máte povinnosť doplniť si teoretické a praktické vzdelanie tzv. Nostrifikáciou.

Po úspešnom pohovore a dohodnutí pracovných podmienok Vám v prípade Vášho záujmu pomôžeme pri hľadaní ubytovania a pri sťahovaní.

Kontaktujte nás