Rakúsko

Pracujete v Nemecku, máte už za sebou nejaké pracovné skúsenosti ale chceli by ste sa vrátiť bližšie k domovu?

Žijete na Slovensku, chcete tam zostať žiť, ale i tak Vás láka cudzina? Potom je pre Vás Rakúsko ideálnym riešením. Viedeň, jej okolie, Alpy...

Vďaka dlhodobo nefungujúcemu vzdelávaciemu systému a nedostatku predatestačných miest množstvo rakúskych absolventov po ukončení univerzity odchádza pracovať do Švajčiarska alebo Nemecka, kde väčšinou po absolvovaní atestácie natrvalo zostávajú.  Tým sa zväčšuje medzera medzi množstvom mladých študentov a atestovaných starších rakúskych lekárov a lekárov v preddôchodkovom veku. Takto sa vytvára priestor a príležitosť pre ľudí z iných krajín EU.  

V Rakúsku je potrebné po predložení B2 certifikátu vykonať pred lekárskou komorou jazykovú skúšku z nemeckého jazyka. Táto skúška pozostáva z dvoch ústnych a jednej písomnej otázky, týkajúcich sa konkrétne Vášho medicínskeho oboru. Výnimku tvoria lekári, ktorí predtým 3 roky pracovali v niektorej z nemecky hovoriacich krajín, poprípade dokladujú absolvovanie atestácie v nemecky hovoriacej krajine. Po absolvovaní skúšky dostanete potvrdenie o Vašich znalostiach z nemeckého jazyka, ktoré musíte predložiť pri zápise do príslušnej rakúskej lekárskej komory.  

Výška platu pozostáva z dvoch položiek. Jednou je zazmluvnený plat a druhou je takzvaná „Sonderklasse“ (peniaze z privátnych poisťovien za výkony prevedené u privátne poistených pacientov). Táto čiastka je v každej nemocnici iná. K tomu dostávate v máji zo povinne zo zákona v máji 13. dovolenkový plat a v novembri 14. vianočný plat, ktoré su minimálne zdanené. 

Kontaktujte nás