Skúška z nemeckého jazyka v Rakúsku


Milí lekári,

 nezabudnite, že pri nástupe do pracovného pomeru v Rakúsku je nutné ešte pred nástupom do zamestnania vykonať skúšku z nemeckého jazyka. Aby ste mohli túto skúšku vykonať, musíte najskôr predložiť jazykový certifikát B2. Táto jazyková skúška sa vykonáva vo Viedni, v rakúskej lekárskej komore a potvrdenie o jej úspešnom absolvovaní je potrebné k zápisu do príslušnej regionálnej rakúskej komory. Bez vykonania tejto skúšky nie je možný nástup do zamestnania. Výnimka sa vzťahuje len vtedy, ak ste minimálne tri roky pracovali v inej nemecky hovoriacej krajine. Potvrdenie o výnimke Vám vydajú pri preukázaní o odpracovaných rokoch z inej nemecky hovoriacej krajiny v rakúskej lekárskej akadémii. 
Termíny skúšok nájdete na stránke www.arztakademie.at. Skúška pozostáva z dvoch ústnych otázok a jednej písomnej časti týkajúcich sa konkrétne vášho lekárskeho oboru. Poplatok za skúšku je 873,- Eur. 
 

Prajeme Vám veľa šťastia!