Turnus v Rakúsku


Absolventom lekárskych fakúlt 

Ak rozmýšlate po absolvovaní slovenskej alebo českej lekárskej fakulty odísť za prácou do Rakúska, musíte pred tým ako nastúpite na miesto asistenčného lekára v Rakúsku absolvovať 9 mesačný (donedávna ešte 3 ročný a zakončený skúškou) turnus. Absolvent zahraničnej lekárskej fakulty je v Rakúsku rovnocenný s absolventom domácej rakúskej fakulty, avšak Rakúšania po ukončení štúdia nie sú oprávnení vykonávať samostatne lekársku prácu.   

Na turnusové miesta sa zapisuje do zoznamu lekárskej komory, ktorá dané miesta aj prerozdeluje. To môže trvať ale aj veľmi dlhý čas. Preto odporúčame, ak sa chystáte na Erasmus do Rakúska a budete tam robiť aj famulatúru (povinnú odbornú prax) a máte záujem po ukončení štúdia pracovať v Rakúsku, dohodnúť sa na možnostiach turnusu.   

Naopak v Nemecku môžete po ukončení štúdia okamžite po získaní aprobácie nastúpiť na miesto asistenčného lekára.

Čítať ďalej

Skúška z nemeckého jazyka v Rakúsku


Milí lekári,  

nezabudnite, že pri nástupe do pracovného pomeru v Rakúsku je nutné ešte pred nástupom do zamestnania vykonať skúšku z nemeckého jazyka. Aby ste mohli túto skúšku vykonať, musíte najskôr predložiť jazykový certifikát B2. Táto jazyková skúška sa vykonáva vo Viedni, v rakúskej lekárskej komore a potvrdenie o jej úspešnom absolvovaní je potrebné k zápisu do príslušnej regionálnej rakúskej komory. Bez vykonania tejto skúšky nie je možný nástup do zamestnania. Výnimka sa vzťahuje len vtedy, ak ste minimálne tri roky pracovali v inej nemecky hovoriacej krajine. Potvrdenie o výnimke Vám vydajú pri preukázaní o odpracovaných rokoch z inej nemecky hovoriacej krajiny v lekárskej akadémii. 
Termíny skúšok nájdete na stránke www.arztakademie.at. Skúška pozostáva z dvoch ústnych otázok a jednej písomnej časti týkajúcich sa konkrétne vášho lekárskeho oboru. Poplatok za skúšku je 873,- Eur. 

 Prajeme Vám veľa šťastia!

Čítať ďalej

Prečo ísť pracovať ako lekár do Rakúska?


Počas mojej práce lekárky v Nemecku som sa na kongresoch a rôznych vzdelávacích seminároch stretla s množstvom mladých lekárov a lekárok z Čiech i zo Slovenska, ktorí riešili znova jednu a tú istú otázku: „Ako ďalej?“. 

„Vieš, prišli sme sem do Nemecka za lepším, manželka bola zrovna na materskej, narodilo sa nám tu ďalšie dieťa, ale manželke sa končí materská dovolenka, ja o chvíľu zatestujem a neviem, čo máme robiť. Zostať tu v Nemecku? Manželka nevie po nemecky, nenašla by si prácu. Vrátiť sa naspäť na Slovensko? Do toho zdravotného systému? To asi nie.“

Čítať ďalej